Kosten En De Regels

Kosten

Gecontracteerde zorg
Voor 2019 hebben wij een contract afgesloten met de CZ, OHRA en Nationale Nederlanden.
Dit betekent dat wanneer je verzekerd bent bij een van deze zorgverzekeraars, wij je behandeling rechtstreeks bij je zorgverzekeraar kunnen declareren en jij de behandeling, met uitzondering van je eigen risico, volledig vergoed krijgt. Een geldige verwijsbrief van je huisarts of andere erkende verwijzer is dan wel verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Ongecontracteerde zorg
Als je verzekerd bent bij een van de zorgverzekeraars waar wij geen contract mee afgesloten hebben, kun je toch bij ons in behandeling komen. Afhankelijk van je zorgverzekeraar en je afgesloten polis, krijg je een bepaald percentage van de gebruikelijke kosten van de behandeling vergoed. Zie hier voor uitgebreide informatie.

Onverzekerde zorg
Een klein deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers naar ons verwijzen, zijn wettelijk uitgesloten van vergoeding.
Het gaat hierbij onder andere om relatietherapie, stress, burn-out en overspannenheid.
Indien deze problemen onderdeel zijn van een wel verzekerde stoornis (bijv. relatieproblemen als gevolg van een depressie) dan vindt wel vergoeding plaats. Soms worden deze problemen ook vanuit je aanvullende verzekering vergoed.

Tijdens het eerste gesprek zal de behandelaar je laten weten of je klachten vallen onder de verzekerde zorg. Indien dit niet het geval blijkt te zijn en je besluit om geen behandeling te volgen, zullen wij alleen de kosten van het intakegesprek declareren. Indien je besluit om de behandeling zelf te betalen, zijn de kosten € 95 per consult van 45 minuten.

Uiteraard kun je ook zonder tussenkomst van je verzekering of huisarts bij ons in therapie komen. Wij hanteren daarbij de volgende tarieven:
• Individuele therapie: € 95 per gesprek van 45 minuten.
• Relatietherapie: € 95 per gesprek van 45 minuten.

Afmelden:
Afspraken kun je tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Dit kan alleen telefonisch op telefoonnummer 0492-832149, spreek zo nodig altijd de voicemail in, dit geldt ook als afmelding.
Afspraken die niet of te laat zijn afgezegd, worden ALTIJD in rekening gebracht. Hiervoor zullen wij je een factuur van € 60 sturen die je rechtstreeks aan Boelens Psychologie dient te betalen.