Kosten en de Regels

Kosten 

Voor 2024 hebben wij met de meeste grote zorgverzekeraars een contract afgesloten, met uitzondering van de Menzis groep (hieronder vallen: Menzis, Anderzorg, Hema en PMA) en DSW (hieronder vallen DSW, Stad Holland en In Twente).

Gecontracteerde zorg
Als je verzekerd bent bij één van de zorgverzekeraars waar wij een contract mee afgesloten hebben, declareren wij de kosten van de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. De behandeling wordt volledig vergoed, met uitzondering van het wettelijk verplichte eigen risico.

Maandelijks declareren wij de gesprekken bij de zorgverzekeraar op basis van onderstaande NZA tarieven. Afhankelijk van ons contract met de zorgverzekeraar, wordt tussen de 80% en 95% van deze tarieven gedeclareerd:

Intake  65 minuten € 183,44
Behandeling  50 minuten € 135,89

Het tarief is inclusief de tijd van verslaglegging, administratie en overleg. We declareren op basis van de tijd die we in de agenda voor de sessie ingepland hebben.

Een geldige verwijsbrief van de huisarts of andere erkende verwijzer is verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Niet gecontracteerde zorg
Als je verzekerd bent bij een van de zorgverzekeraars waar wij geen contract mee afgesloten hebben, kun je toch bij ons in behandeling komen. Vanuit de basisverzekering heb je recht op vergoeding van een groot gedeelte van de kosten. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van je zorgverzekeraar en de afgesloten polis. Kijk dit vooraf goed na om onaangename financiële verrassingen te voorkomen.
Zie hier voor uitgebreide informatie.

Onverzekerde zorg
Een klein deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers naar ons verwijzen, zijn wettelijk uitgesloten van vergoeding.
Het gaat hierbij onder andere om stress, burn-out en overspannenheid.
Indien deze problemen onderdeel zijn van een wel verzekerde stoornis (bijv. relatieproblemen als gevolg van een depressie) dan vindt er wel vergoeding plaats. Soms worden deze problemen ook vanuit je aanvullende verzekering vergoed.

Tijdens het eerste gesprek zal de behandelaar je laten weten of je klachten vallen onder de verzekerde zorg. Indien dit niet het geval blijkt te zijn en je besluit om geen behandeling te volgen, zullen wij alleen de kosten van het intakegesprek declareren. Indien je besluit om de behandeling zelf te betalen, zijn de kosten € 105 per consult van 45 minuten.

Uiteraard kun je ook zonder tussenkomst van je verzekering of huisarts bij ons in therapie komen. Wij hanteren daarbij het volgende tarief:
• Individuele therapie: € 105 per gesprek van 45 minuten.

Afmelden:
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen worden. Dit kan alleen telefonisch op telefoonnummer 0492-832149, spreek zo nodig altijd de voicemail in, dit geldt ook als afmelding.
Afspraken die niet of te laat zijn afgezegd, worden ALTIJD in rekening gebracht, ook in geval van ziekte of overmacht. Hiervoor sturen we een factuur van € 100 die rechtstreeks aan Boelens Psychologie betaald dient te worden.