Naar de Psycholoog, hoe werkt dat?

Je kunt telefonisch of via de website contact met ons opnemen om een eerste afspraak te maken.

Verreweg de meeste mensen gaan eerst naar de huisarts om aan te geven dat ze niet lekker in hun vel zitten. De huisarts zal op basis van jouw verhaal je dan zo nodig doorverwijzen naar een psycholoog. De meeste mensen twijfelen er dan nog een tijdje over, of ze wel naar de psycholoog moeten gaan, of dat echt wel nodig is.

Uiteindelijk neem je dan zelf het besluit om naar een psycholoog te gaan. Meestal is dit omdat je je realiseert dat je er zelf niet uit gaat komen. Dit is de belangrijkste stap op weg naar jezelf weer lekker en gelukkig voelen. Deze belangrijke eerste stap, is ook moeilijkste stap die je moet zetten in het hele proces! Vervolgens ga jij dan op internet zoeken naar een psycholoog in Helmond. Zo zou je dan zo maar op deze site bij ons terecht kunnen komen.

Tijdens ons eerste gesprek maken we kennis en kijken we samen naar je klachten en problemen. Ook kijken we dan wat je doelen voor de therapie zijn en hoe ik je daarbij zou kunnen helpen. Ik kom vervolgens met een voorstel hoe we aan je problemen kunnen werken en hoe je deze zou kunnen oplossen. Kun je je vinden in mijn voorstel en voel je een klik, dan maken we vervolgafspraken en gaan we samen aan de slag.

Het wel belangrijk je te realiseren dat het succes van de therapie staat of valt met je eigen inzet! Je zult dus zeker zelf hard moeten werken om je problemen op te lossen. Als jouw psycholoog geef ik veel tips en adviezen hoe je aan je problemen kunt werken. Het is echter aan jou zelf om deze adviezen uit te gaan proberen in de praktijk tussen onze gesprekken in. Uiteraard zal dit uitproberen met vallen en opstaan gaan. Tijdens onze gesprekken kunnen we dan samen evalueren hoe het is gegaan en waar we moeten bijsturen zodat je je zo snel mogelijk weer beter gaat voelen.

Na afloop van de behandeling zal er met jou toestemming een korte rapportage naar je huisarts gestuurd worden. Indien je klachten nog niet voldoende verminderd zijn of als we denken dat er langere tijd hulp nodig is of verder onderzoek, zullen we je via de huisarts doorverwijzen naar andere hulpverleners