Therapie vormen

Therapie op maat

Wij kunnen je goed helpen om weer controle te krijgen over je klachten. Uiteraard is iedereen uniek en heeft iedereen zijn of haar eigen wensen en doelen. We streven ernaar de therapie zo goed mogelijk op jouw doelen en wensen af te stemmen. We zullen ons richten op datgene dat jij nodig hebt om er weer uit te komen. We zijn groot voorstander van een persoonlijke, op maat gesneden aanpak.
De gesprekken duren zolang als nodig is en zeker niet langer. We streven ernaar de therapie zo kort mogelijk te houden (onder het motto: “we gaan geen problemen zoeken, waar er geen problemen meer zijn!”). Dit is echter ook afhankelijk van je eigen inzet en motivatie.  De therapie duurt totdat jij het gevoel hebt zelfstandig weer verder te kunnen, zonder onze hulp. Meestal zijn vijf tot tien gesprekken meer dan voldoende om weer zelfstandig vooruit te kunnen.

Hieronder volgt een korte uitleg over verschillende therapievormen. Uiteraard maken we tijdens onze gesprekken gebruik van allerlei therapievormen door elkaar. Dat doen we omdat we vinden dat er niet een beste of juiste therapievorm is. Iedere therapievorm heeft zijn sterke en zwakke kanten. Net doordat we over een veelheid aan technieken en kennis beschikken, kunnen we je een goede en op maat gesneden therapie bieden uit een combinatie van verschillende therapievormen.

EMDR

We maken allemaal wel eens iets naars mee in ons leven. Veel daarvan kunnen we zelf goed verwerken. Soms echter blijven we last houden van bepaalde dingen die we hebben meegemaakt. Dit kan bijvoorbeeld een auto-ongeluk zijn, een ruzie, een verkrachting, een inbraak of gepest zijn op school. Deze nare dingen kunnen dan leiden tot klachten als angstige gevoelens, nachtmerries, herbelevingen, slapeloosheid, somberheid, niet lekker in je vel zitten, schuldgevoelens of een negatief zelfbeeld.

EMDR is een goed onderzochte, wetenschappelijke therapievorm die je kunt gebruiken om nare gebeurtenissen uit je leven te verwerken. Het is een kortdurende en intensieve behandelmethode die goed en effectief werkt. We hebben er veel positieve ervaringen mee.

Cognitieve Gedragstherapie

Met deze therapievorm ga je ervan uit dat allerlei negatieve emoties veroorzaakt worden door gedachten (cognities) die je hebt en doordat je je op een bepaalde manier gedraagt. Hoe je denkt en omgaat met bepaalde situaties bepaalt dus hoe je je voelt over die bepaalde situatie. In de therapie zullen we op de eerste plaats samen analyseren welke gedachten je hebt en wat voor een invloed die hebben op je gevoel. Een bekend voorbeeld hiervan is: twee personen liggen in bed te slapen. Ze worden allebei wakker van een geluid. De een denkt: “dat moet wel een inbreker zijn” en de ander denkt: “die stomme kat zal wel weer iets omgegooid hebben”. Je kunt je voorstellen dat deze twee verschillende gedachten over precies dezelfde gebeurtenis ook leiden tot totaal andere emoties.

Daarnaast zullen we ook samen analyseren hoe je omgaat met bepaalde situaties en wat voor een effect dat heeft op je gevoel. Stel: je voelt je somber en down en je blijft het liefste de hele dag op de bank liggen. Dit gedrag (terugtrekken en op de bank blijven liggen) vergroot je piekertijd alleen maar waardoor je je zeker niet beter gaat voelen (waarschijnlijk alleen maar slechter). Ander gedrag (bv afleiding zoeken door te gaan sporten) leidt tot meer positieve prikkels en zal ook leiden tot een beter gevoel.

Bij cognitieve gedragstherapie gaat het dus om het veranderen van je gedachten en je gedrag waardoor er minder negatieve emoties ontstaan en meer positieve.

Oplossingsgerichte Therapie

In deze therapievorm worden niet zozeer je problemen uitgediept maar zoeken we samen actief naar de mogelijkheden die je zelf al in huis hebt om met deze problemen om te gaan. Je hebt namelijk niet 24 uur per dag 7 dagen in week evenveel last van je klachten. Je bent dus al stiekem in staat om op een dusdanige manier om te gaan met je klachten dat je er (op momenten) minder of geen last van hebt. Hierbij ga je er van uit dat je de oplossing, zonder dat je dat bewust weet, al in je hebt. Samen kijken we naar je sterke kanten, de hulpbronnen, en hoe je die kan gebruiken om anders om te gaan met je problemen. Hierdoor verminderen je klachten en problemen op een snelle manier.

eHealth

Als aanvulling op de therapie wordt er soms ook gebruik gemaakt van eHealth. Via een online omgeving krijg je uitleg over je problematiek, kun je opdrachten doen, krijg je filmpjes te zien van bv. een expert of lotgenoten, etc. E-health is een manier om je behandeling te intensiveren en daarmee wellicht ook te versnellen.

Je doet de opdrachten in een beveiligde webomgeving. Alleen jij en je psycholoog kunnen je vorderingen volgen. Ook is het zelfs mogelijk via deze omgeving contact te hebben met je psycholoog over je opdrachten.